LABRO a. s. Odoo verzia 14.0+e

Informácia o LABRO a. s. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

SO & PO Multi Product Selection
Sale order and Purchase order Multiple Product Selection
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Pracovné výkazy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Audit Log
HR Employee Training
This App has Extra Features in HR hr employee training hr employees training hr traininig training practise course subject employee training employees training hr employees training Hr employees training HR employees training hr employee's training Hr employee's training HR Employee's Training hr employee's Training HR Employee's training hr Employees Training HR employee's training Hr employee Training HR Employee Training hr employee trainings hr employees trainings hr traininig trainings practise course subject employee trainings employees trainings hr employee's trainings Hr employee's trainings HR Employee's trainings hr employee's trainings HR Employee's trainings hr Employees trainings HR employee's trainings Hr employee trainings HR Employee trainings
Plánovanie
Spravujte rozvrh svojich zamestnancov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Manažment pracovníkov v teréne
Naplánujte a sledujte operácie na mieste, čas a materiál
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Všeobecné - Účtovníctvo
Slovak - Accounting