Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ohľadom všetkého, čo súvisí s našou spoločnosťou alebo službami. Urobíme, čo bude v našich silách, aby ste boli s našimi službami spokojní.  +421 907 222 344


  info@labro.sk

Sídlo spoločnosti (fakturačná adresa): 

Obchodné meno: LABRO a.s.
reg.: Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka č. 10585/P
Sídlo: Hlavná 35, 080 01 Prešov
IČO: 53 592 841
DIČ: 2121434722
IČ DPH: SK2121434722
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK50 0900 0000 0051 7762 8728

Adresa obchodnej kancelárie: 

LABRO a.s.
Štúrova 7
040 01 Košice
Po-Pi 8.00-16.00